תנאי שימוש ומידע נוסף

אתר זה אינו מכוון לספק, ואינו מספק ייעוץ מקצועי כלשהו: החומרים הכלולים באתר זה מסופקים כמידע כללי בלבד.

המידע באתר ניתן ללא התחייבות או חיוב, ולא אהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם מהסתמכות עליו.

החומרים באתר אינטרנט זה (כולל כל התמונות) מוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. הינך רשאי/ת לקרוא ולהדפיס חומרים מתוך האתר אך ורק לשימושך האישי, הלא מסחרי. אין להשתמש בחומרים לכל מטרה אחרת בלי לקבל את רשותי מראש ובכתב.

אין לאסוף מידע אישי באתר (כולל פרטי קשר) לכל מטרה שאינה פנייה עניינית אליי. אינני מתירה להשתמש בכתובות הדואר האלקטרוני ופרטי הקשר האחרים המופיעים באתר למטרת שליחה של דואר פרסומי שלא ביקשתי ("ספאם"), ואין לשלוח אליי הודעות כאלה.

בעת ביקור באתר נאסף באופן אוטומטי מידע שיכול לזהות את המשתמש/ת. מידע נאסף גם כאשר משתמשים באתר לשלוח אליי מידע, להירשם לדיוורים, וכאשר פונים אליי באמצעות פרטי הקשר שלי שנמצאים באתר.

אשמח לקבל פניות מלקוחות פוטנציאליים, אך אזכיר כי פנייה כשלעצמה, באמצעות אתר זה או בכל דרך אחרת, אין בה כדי ליצור יחסי מאמנת-מתאמן/ת. לפיכך, נא לא לשלוח אליי מידע סודי או מוגן בחיסיון עד שאסכים במפורש לקבל על עצמי את הטיפול בעניינך.

צילומי תדמית: מי-טל אזולאי – הפנינה: סטודיו לצילום מסחרי
עיצוב ובניית האתר: impactral.com


כל הזכויות שמורות לפני איצקוביץ' קולבק – © 2024 coachfanny.com

כל הזכויות שמורות לפני איצקוביץ' קולבק – © 2024 coachfanny.com

Call Now Button